DE BRANDPORTAL VAN BIZZPRINT

De uitdaging
In veel organisaties is de inkoop van print & sign niet centraal geregeld. Meerdere vestigingen of
afdelingen bestellen zelf druk- en printwerk en dat brengt een aantal nadelen met zich mee;
• Geen consistentie in huisstijl.
• Geen centraal inzicht in de kosten.
• Doublures in bestellingen en daardoor dubbele kosten.
• Tijdverlies door zoeken naar oplossingen.
• Tijdrovend bestelproces.

 ideeenkamer Bizzprint Amersfoort

De oplossing
Bizzprint zet een doeltreffende oplossing in waarmee deze problemen tot het verleden behoren. Met de Brandportal van Bizzprint krijgt u de beschikking over een online portal waarin we alle gewenste print en sign die in uw organisatie gebruikt wordt online beschikbaar kunnen stellen.

Met deze Brandportal regelt u voortaan de productie centraal. In één online oplossing hebben
medewerkers die regelmatig bestellen de beschikbare middelen overzichtelijk op een rij.
Dat biedt een stuk gemak aan de bestellers en inzicht voor de manager.

 

Alle voordelen van de Brandportal op een rij
• Alle communicatiemiddelen in één portal.
• Beveiligde toegang voor geautoriseerde medewerkers.
• Mogelijkheid voor goedkeuring door supervisor.
• Decentraal gebruik maken van centraal vastgesteld assortiment met prijsafspraken.
• Optimale bewaking van uw huisstijl.
• Nooit zoeken naar de juiste versie of risico op verouderde versies.
• Optionele mogelijkheid voor online muteren documenten (online opmaak).
• Direct inzicht in de kosten en levertijden.
• Bestelhistorie inzichtelijk.
• Periodiek overzichtelijke verzamelfacturen of factureren op projectbasis.
• Periodiek leveren van rapportage met inzicht in gebruik.

spreekkamer Bizzprint.

Resultaat
De medewerkers in uw organisatie krijgen in uw Brandportal de beschikking over het assortiment
waaruit ze mogen bestellen. Dit kan op basis van inlog per afdeling anders zijn. Voor elke bestelling
wordt het proces van productie en distributie volledig door Bizzprint geregeld.
Met de Brandportal kiest u voor het gemak van Print & Sign zonder zorgen!

Meer informatie
Lees meer over de Brandportal en de tarieven die we hanteren op brandportal.bizzprint.nl